ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

Favorilerim

Bilimsel Program


19.06.2021
19.06.2021
10:45 - 11:00
Salon 1

AÇILIŞ

19.06.2021
11:00 - 11:45
Salon 1

Oturum I: Mitral Kapak Hastalıkları Cerrahi Tedavisinde Detaylar

*Moderatörler : Prof.Dr. Mehmet Ali Özatik , Tülün Öztürk , Kamran Musayev , Prof.Dr. Ahmet Rüçhan Akar , Doç.Dr. Çağatay Engin
Mitral Kapak Cerrahisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım: Tekniklerin karşılaştırılması Yard. Doç. Dr. İbrahim Kara (11:00 - 11:06)
Transapikal Mitral Kapak Replasmanı Hasta Seçimi Burcu Mecit Demırkan (11:06 - 11:12)
Peroperatif Transözofajiyal Ekokardiyografi Mitral Kapak Cerrahisinde Neleri Değiştirebilir? Muharrem Koçyiğit (11:12 - 11:18)
Mitral Kapak Cerrahisinde Yakın Gelecek Doç.Dr. Cengiz Köksal (11:18 - 11:24)
Tartışma (11:24 - 11:45)
19.06.2021
12:00 - 13:15
Salon 1

ÖĞLE YEMEĞİ

19.06.2021
13:15 - 14:00
Salon 1

Uydu Sempozyumu - Oturum II: Yaz Aylarında Kronik Venöz Yetersizilik Tedavisi

*Moderatörler : Prof.Dr. Ufuk Demirkılıç , Prof.Dr. Tankut Hakkı Akay
C 1 Tedavisi İçin Zamanlama ve Teknikler Uzman Dr. Aslıhan Küçüker (13:15 - 13:23)
C 2-3 Tedavisinde Endovenöz Tedaviler Doç.Dr. Serdar Bayrak (13:23 - 13:31)
C 2-3 Tedavisinde Medikal Tedavi Seçenekleri ve Kalsiyum Dobesilat Prof.Dr. Mustafa Şırlak (13:31 - 13:39)
C1-C3 Venöz Girişimler Sonrası Kompresyon ve Medikal Tedavi Doç.Dr. Emrah Uğuz (13:39 - 13:47)
Tartışma (13:47 - 14:00)
19.06.2021
14:00 - 14:15
Salon 1

KAHVE ARASI

19.06.2021
14:15 - 15:00
Salon 1

Uydu Sempozyumu - Oturum III: Venöztromboemboli Tedavisinde 2021 Güncellemesi

*Moderatörler : Prof.Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt , Kıvanç Metin
Derin Ven Trombozu Medikal Tedavisinde Ulusal Kılavuzda Neler Değişti? Prof.Dr. İsmet Tanzer Çalkavur (14:15 - 14:23)
Uzatılmış Tedavide DOAK’lara Özet Bakış ve Edoksaban Güncellemesi Uzman Dr. İlknur Günaydın (14:23 - 14:31)
Kateter Aracılı Trombolitik Tedavi – Güncel Standartlar Uzman Dr. Ali Aycan Kavala (14:31 - 14:39)
Postfilebitik Sendromda Girişimsel Tedaviler Cees Wittens (14:39 - 14:49)
Tartışma (14:49 - 15:00)
19.06.2021
15:00 - 15:15
Salon 1

KAHVE ARASI

19.06.2021
15:15 - 16:00
Salon 1

Oturum IV: Kardiyak Cerrahi Sonrası Zor Senaryolar

*Moderatörler : Doç.Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları , Türkan Kudsioğlu , Doç.Dr. Ümit Kervan , Murat Acarel , Funda Gümüş
ECMO Merkezi: Uygulanabilir mi? Uygulanmalı mı? Uzman Dr. Mehmet Çakıcı (15:15 - 15:21)
Kalp Cerrahisi Sonrası Düşük Debi Doç.Dr. Zerrin Ülke (15:21 - 15:27)
Açık Kalp Cerrahisi Öncesi ve Sonrasında Anemiye Yaklaşım Aslı Demir (15:27 - 15:33)
TKDCD Çok Merkezli Çalışmaları: Amaç, Dizayn ve Hedefler Uzman Dr. Murat Sargın (15:33 - 15:40)
Tartışma (15:40 - 16:00)
Kapanış (16:00 - )
19.06.2021
09:00 - 10:00
Salon 2

Damar Cerrahisi Sözel Bildiri Oturumu-1

*Moderatörler : Doç.Dr. Şenol Yavuz , Doç.Dr. Çağatay Engin , Uzman Dr. Muhammet Onur Hanedan
SB-01-Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Hemodiyaliz Amaçlı Bazilik Ven Kullanılması ve Sonuçlarımız Ziya Yıldız (09:00 - 09:06)
SB-02-Periferik Arter Hastalığında Balon Anjiyoplasti Sonrası Gözlenen Trombüsün Tirofiban İle Selektif Trombolitik Tedavisi Altay Nihat Acar (09:06 - 09:12)
SB-03-Dizüstü Periferik Arter Hastalıklarındaki Anjiografik Deneyimlerimiz Hakan Öntaş (09:12 - 09:18)
SB-04-Duodenal Obstrüksiyona Sebep Olan Dambıl Şekilli Abdominal Aort Anevrizması Defne Güneş Ergi (09:18 - 09:24)
SB-05-"Locally Wound-Care And Regional Four Bandage Compression Treatment For Un-Healing Venous Ulcers" Uzman Dr. Kemal Karaarslan (09:24 - 09:30)
SB-06-Lenfosel Tedavisinde Basit, Etkili, Güvenilir ve Ucuz Bir Seçenek: Polidokanol Köpük Uzman Dr. Ayhan Müdüroğlu (09:30 - 09:36)
SB-07-Erişkin Periferik Arter Hastalarında Kırılganlık İndeksinin Denge ve Düşme Riskine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Yusuf Baltacı (09:36 - 09:42)
SB-08-Periferik Anjiyoplasti Öncesi Silastazol Kullanımının Anlık Anjiyoplasti Sonuçlarına Etkisi Ercan Keleş (09:42 - 09:48)
SB-09-Covid Pandemisinin Akut Derin Ven Trombozuna Olan Etkisi Sevinç Erdoğan (09:48 - 09:54)
SB-10-Tromboze Olmayan Arteriovenöz Fistül Komplikasyonları Halis Yılmaz (09:54 - 10:00)
19.06.2021
10:00 - 10:15
Salon 2

ARA

19.06.2021
10:15 - 11:15
Salon 2

Kardiyak Cerrahi Sözel Bildiri Oturumu-1

*Moderatörler : Doç.Dr. Abdullah Kemal Tuygun , Doç.Dr. Osman Tiryakioğlu
SB-30-Determining The Anxiety in Coronary Bypass Surgery And Correlatıon With The Outcomes Asis.Dr. Mustafa Aldağ (10:15 - 10:21)
SB-31-Çocuk Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahı Tarafından Santral Venöz Kataterizasyon Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi Başak Türkcan (10:21 - 10:27)
SB-32-Aort Darlığı Olan Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastalarda Aort Kapak Replasmanı Sonuçlar Uzman Dr. Sinem Uğur (10:27 - 10:33)
SB-33-Asendan Aort Dilatasyonunda Oksidatif Strese Bağlı Biyoberlirteçlerin Rolü: Melonaldehit Ve Paroksanaz -1 Aktivitesi Gönül Açıksarı (10:33 - 10:39)
SB-34-De Ritis (Ast/Alt) Oranı Koroner Arter Baypas Greftleme Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyon İçin Prediktif Faktör müdür? Arda Aybars Pala (10:39 - 10:45)
SB-35-Suriyeli Mültecilerde Açık Kalp Cerrahisi Tecrübemiz; Erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız Uzman Dr. Timuçin Aksu (10:45 - 10:51)
SB-36-Koroner Anjiyografi İle Koroner Arter Bypass Cerrahisi Arası Sürenin Postoperatif Akut Böbrek Hasarı Gelişimine Etkisi Kamile Topçu (10:51 - 10:57)
SB-37-Mitral Kapak Ameliyatları Sonrası Uzamış Yoğun Bakım Belirteçleri Osman Murat Baştopcu (10:57 - 11:03)
SB-38-Covid-19 Pandemi Döneminde Akut Derin Ven Trombozu Hastalarında D-Dimer ve Fibrinojen Bakılma Sıklığı ve Farkındalığı Emine Dudu Can (11:03 - 11:09)
SB-39-Kombine Yapılan Kardiyak Cerrahi Olgularının Preoperatif Risk Değerlendirilmesi Nehir Selçuk (11:09 - 11:15)
19.06.2021
11:15 - 13:00
Salon 2

ARA

19.06.2021
13:00 - 14:00
Salon 2

Kardiyak Cerrahi Sözel Bildiri Oturumu-2

*Moderatörler : Doç.Dr. Mustafa Bahadır İnan , Uzman Dr. Ahmet Dolapoğlu
SB-40-Outcomes Of Re-Operative Mitral And Tricuspid Surgery Via Right Anterolateral Thoracotomy Uzman Dr. Ufuk Çiloğlu (13:00 - 13:06)
SB-41-Akut Tip A Aort Diseksiyon Cerrahisinde Kanülasyon ve Perfüzyon Stratejileri Uzman Dr. Kamil Boyacıoğlu (13:06 - 13:12)
SB-42-Ameliyat Öncesi Ticagrelor ve Klopidogrel Kullanan Acil Koroner Bypass Yapılan Hastalarının Erken Dönem SonuçlarI Ergin Arslanoğlu (13:12 - 13:18)
SB-43-Benefıts Of Normothermıc Bypass in Patıents Wıth Low Ef Taha Özkara (13:18 - 13:24)
SB-44-Açık Kalp Ameliyatı Yapılan Hastalarda Preoperatif ve/veya Postoperatif Nöroloji Konsultasyonu İstem Nedenleri Uzman Dr. Mehmet Işık (13:24 - 13:30)
SB-45-Taşiaritmi İlintili Kardiyomiyopati’de Sinüs Ritminin Sağlanması Atrial Vurudan Fazlasını Sağlar! Uzman Dr. Taylan Adademir (13:30 - 13:36)
SB-46-Çıkan-Arkus-İnen Aort Patolojilerinde Açık Cerrahi mi? Hibrid Girişim mi? Hamdi Mehmet Özbek (13:36 - 13:42)
SB-47-Mitral Kapak Değişimi İle Beraber Koroner Arter Baypas Greftlemede Kan ve Del Nido Kardiyoplejisinin Karşılaştırılması Hasan Toz (13:42 - 13:48)
SB-48-F18-Fdg Kardiyak Pet/Bt : Koroner Revaskülarizasyon Öncesi Miyokardiyal Viabilitenin Değerlendirilmesi Baran Şimşek (13:48 - 13:54)
19.06.2021
14:00 - 14:15
Salon 2

ARA

19.06.2021
14:15 - 15:15
Salon 2

Damar Cerrahisi Sözel Bildiri Oturumu-2

*Moderatörler : Uzman Dr. Arif Gücü , Uzman Dr. İsmail Oral Hastaoğlu
SB-11-Kronik İnternal Karotis Arter Tıkanıklığında Endarterektomi İsmail Selçuk (14:15 - 14:21)
SB-12-Hemodiyaliz İçin Arteriyovenöz Erişim Oluşturulması: Tek Merkez, Tek Cerrah Tecrübesi Ahmet Can Topçu (14:21 - 14:27)
SB-13-Karotis Endarterektomi Yapılan Hastalarda Serebral İskemi Reperfüzyonun Biyokimyasal ve Elektrofizyolojik Etkileri Ergin Arslanoğlu (14:27 - 14:33)
SB-14-Yüksek Operatif Risk Nedeniyle Evar Uygulanan Abdominal Aort Anevrizma Hastalarında Risk Profili Yönetimi Arif Yasin Çakmak (14:33 - 14:39)
SB-15-Covid Nedeniyle Yatarak Tedavi Alan Hastalarda Arteryal Tromboembolizm Halit Er (14:39 - 14:45)
SB-16-Yüzeyel Femoral Arterin Kronik Oklüzyonunda, Retrograd Popliteal Arter Yaklaşım İle Balon Dilatasyon Uygulanmas Mehmet Ali Yeşiltaş (14:45 - 14:51)
SB-17-Tip B Diseksiyona Bağlı Malperfüzyonun Endovasküler Fenestrasyon ve Tevar İle Tedavisi Uzman Dr. İlker İnce (14:51 - 14:57)
SB-18-Timing of Referral to Cardiovascular Surgeon For Arteriovenous Fistula Creation In Hemodialysis Patients Abdülkerim Özhan (14:57 - 15:03)
SB-19-Derin Ven Trombozlarında Erken Farmako –Mekanik Tedavinin Venöz Açıklık Üzerine Etkisi Hüsnü Kamil Limandal (15:03 - 15:09)
19.06.2021
15:15 - 15:30
Salon 2

ARA

19.06.2021
15:30 - 16:30
Salon 2

Kardiyak Cerrahi Sözel Bildiri Oturumu-3

*Moderatörler : Asis.Dr. Volkan Yüksel , Uzman Dr. Ufuk Çiloğlu
SB-49-Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromunda Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstriksiyonu: Kapaklı Konduitlere Alternatif Bir Yöntem Asis.Dr. Murat Çiçek (15:30 - 15:36)
SB-50-Kritik Koroner Arter Hastalığı Olan Acil Hastalara Cerrahi Yaklaşım; 5 Yıllık Deneyimimiz Uzman Dr. Börteçin Eygi (15:36 - 15:42)
SB-51-Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastalarda Off Pump Bypass Sonuçlarımız Onur Emre Satılmış (15:42 - 15:48)
SB-52-Total Ve Parsiyel Kardiyopulmuner By-Passta Düşük Tidal Rolüm İle Ventilasyonun Pulmoner Fonksiyon Üzerine Etkisi İsmail Olgun Akkaya (15:48 - 15:54)
SB-53-Sternum Açık Yaralarına Tedavi Yaklaşımımız Perçin Karakol (15:54 - 16:00)
SB-54-Öğrenme Eğrisinde Minimal İnvaziv Mitral Cerrahide Uzamış Kpb Risk Faktörü müdür? Sedat Karaca (16:00 - 16:06)
SB-55-Aort Trombozu, Covid-19 Pnömonisinde Görülen Nadir Fakat Ölümcül Bir Komplikasyon Sedat Karaca (16:06 - 16:12)
SB-56-İleri Aort Stenozu Nedeniyle Ozaki Prosedürü Uygulanan Hastalarda Postoperatif Erken Dönem Ekokardiyografi Sonuçları Yasin Özden (16:12 - 16:18)
19.06.2021
16:30 - 16:45
Salon 2

ARA

19.06.2021
16:45 - 17:45
Salon 2

Damar Cerrahisi Sözel Bildiri Oturumu-3

*Moderatörler : Doç.Dr. Erol Kurç , Doç.Dr. Ümit Kervan
SB-20-Popliteal veya İnfrapopliteal Akut Arteriyel Oklüzyon Vakalarınada Kateter Aracılı Tromboliz Sonuçlarımız Yard. Doç. Dr. Olcay Murat Dişli (16:45 - 16:51)
SB-21-Vasküler Tümörlerin Ayırıcı Tanısı Halis Yılmaz (16:51 - 16:57)
SB-22-Küçük Safenven Yetmezliği Tedavisinde Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Deneyimimiz Mehmet Atay (16:57 - 17:03)
SB-23-Aort Kapak Replasmanı : Okranozisli Hastadan Korkalım mı? Uzman Dr. Mustafa Canikoğlu (17:03 - 17:09)
SB-24-Restenosıs After Carotid Endarterectomy: Analysis Of Risk Factors And Long Term Follow Up Uzman Dr. Evren Müge Mete (17:09 - 17:15)
SB-25-Koroner Revaskülarizasyon Planlanan Periferik Arter Hastalarında Ima Kullanılabilirliğinin Ekokardiyografi İle Tayini Mehmet Yılmaz (17:15 - 17:21)
SB-26-Reoperatif Kabg Cerrahisinde Konvansiyonel Pompalı Teknik İle Atan Kalpte Pompasız Kabg Tekniklerinin Karşılaştırılması İsmail Yücesin Arslan (17:21 - 17:27)
SB-27-Penetran Kalp Yaralanmaları: 20 Yıllık Tecrübemiz Nihan Yeşilkaya (17:27 - 17:33)
SB-28-Konjenital Kalp Operasyonu Geçiren Heterotaksili Hastalarda Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi Uzman Dr. Bahar Temur (17:33 - 17:39)
SB-29-Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon Uygulanan Hastalarda Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Kullanimi Sonuclari Serdar Başgöze (17:39 - 17:45)
19.06.2021
17:45 - 18:00
Salon 2

ARA

19.06.2021
18:00 - 19:00
Salon 2

Hemşirelik & Anestezi ve Reanimasyon Sözel Bildiri Oturumu

*Moderatörler : Türkan Kudsioğlu , Murat Acarel , Tülün Öztürk
SB-57-Preoperatif Antihipertasif Yönetimlerinin Pre-Anestezik Kan Basıncı Üzerine Etkileri Eda Balcı (18:00 - 18:06)
SB-58-Arteryel Swıtch Operasyonu Geçiren Yenidoğanlarda Annenin Uyguladığı Rahatlatıcı Girişimler ve Etkileri Şirin Çelik (18:06 - 18:12)
SB-59-Kalp Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Düşük Tidal Volümle Ventilasyonun Solunum Fonksiyonlarına Etkisi Uzman Dr. Serdar Badem (18:12 - 18:18)
SB-60-Kritik Hastalarda Mv'den Ayırma Aşamasında Diafragma Ve Akciğer Ultrasonografisinin Extübasyon Başarısına Etkisi Aysel Mercan (18:18 - 18:24)
SB-61-İnhalasyon Anestezisinin Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği Ve Ortalama Platelet Volümü Üzerine Etkileri Hülya Yiğit Özay (18:24 - 18:30)
SB-62-Kardiyak Cerrahide İntraoperatif Sürücü Basıncının Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar Üzerine Etkisi Filiz Ata (18:30 - 18:36)
SB-63-Major Kardiyak Anomolili Bebeklerde Anne Bebek Bağlanması ve Sık Konular Hemşirelik Tanıları Asibe Özkan (18:36 - 18:42)
SB-64-KVC Hastanesi Rehberlik Süreci ve Mesleki Özyeterlilik Arasındaki İlişiki Asibe Özkan (18:42 - 18:48)
SB-65-Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinde Anestezi Yönetimi ve Klinik Tecrübelerimiz Mustafa Şimşek (18:48 - 18:54)
SB-66-Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Optik Sinir Çapı Ölçümü Deneyimimiz Murat Acarel (18:54 - 19:00)